Tumblelog by Soup.io
 • RockYourMind
 • cygenb0ck
 • shiningblack
 • hesser
 • pieta
 • bjay
 • zuquatro
 • spzkaz
 • zakazane
 • niekoniecznieomnie
 • inspiration-emotions
 • coldways
 • 1NdyGo
 • theone1
 • thispartyisover
 • vronk
 • moc-arrr-na
 • marcuu
 • mearluna
 • guyver
 • ginsty
 • PawelS
 • dobby
 • dzikineon
 • doodles
 • Penny86
 • solomonxgrundy
 • wiemnajlepiej
 • feelmyabsbaby
 • woker182
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6838 b6a6 500
Reposted frommalekin malekin
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
To fantastyczne, kiedy dziewczyna zapomina, że jest dobrze wychowana.
4914 7e9f 500
Reposted frombacke backe vialatenighttv latenighttv
4845 20fe 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeebitch coffeebitch
8964 2fff 500
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaPsaiko Psaiko
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie via0 0
Reposted fromtgs tgs viagruetze gruetze
Reposted fromgruetze gruetze
Reposted fromgruetze gruetze
6740 cbf3 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viamimi07 mimi07
1364 aa49
Reposted fromtichga tichga viamimi07 mimi07
must've ordered soup...
Reposted fromhairinmy hairinmy viagruetze gruetze
0452 ec6d 500
Reposted frombukoz bukoz viagruetze gruetze
7563 47be 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viagruetze gruetze
7538 e23d
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafelicka felicka
1587 5112
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
Reposted fromgruetze gruetze
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl