Tumblelog by Soup.io
 • RockYourMind
 • cygenb0ck
 • shiningblack
 • hesser
 • pieta
 • bjay
 • zuquatro
 • spzkaz
 • zakazane
 • niekoniecznieomnie
 • inspiration-emotions
 • coldways
 • 1NdyGo
 • theone1
 • thispartyisover
 • vronk
 • moc-arrr-na
 • marcuu
 • mearluna
 • guyver
 • ginsty
 • PawelS
 • dobby
 • dzikineon
 • doodles
 • Penny86
 • solomonxgrundy
 • wiemnajlepiej
 • feelmyabsbaby
 • woker182
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2286 26d5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabananaapple bananaapple
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaikari ikari
0502 87f4 500
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabananaapple bananaapple
8071 8ff9
Reposted fromhalucine halucine vialost-in-space lost-in-space
Reposted fromFlau Flau viaZiomeczek Ziomeczek
1274 d626 500
Reposted frommsofall msofall viaszarakoszula szarakoszula
8696 8a2f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatamarka tamarka
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viameem meem
8374 02c0 500
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimaybebad imaybebad viatamarka tamarka
2470 0ac9
Reposted fromonlyman onlyman viabakteryja bakteryja
– Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz…
— .
Reposted fromtomowa tomowa viaspontaneous spontaneous
0441 8d21
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viaspontaneous spontaneous
6173 f208 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaspontaneous spontaneous
3462 33b6
Reposted byOsterhasehemsbeachosiutatze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl