Tumblelog by Soup.io
 • RockYourMind
 • cygenb0ck
 • shiningblack
 • hesser
 • pieta
 • bjay
 • zuquatro
 • spzkaz
 • zakazane
 • niekoniecznieomnie
 • inspiration-emotions
 • coldways
 • 1NdyGo
 • theone1
 • thispartyisover
 • vronk
 • moc-arrr-na
 • marcuu
 • mearluna
 • guyver
 • ginsty
 • PawelS
 • dobby
 • dzikineon
 • doodles
 • Penny86
 • solomonxgrundy
 • wiemnajlepiej
 • feelmyabsbaby
 • woker182
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaoversensitive oversensitive
Reposted fromjasminum jasminum viaoutoflove outoflove

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
6992 a4c3 500
Reposted frommart6na mart6na viaelavator elavator
8967 e29b 500
Reposted fromtgs tgs
5310 571a
Reposted bykundeltatzeUlanaXYosiudrozdomojkubekherbatyBucefalponurykosiarz
7468 7729 500
Reposted frompunisher punisher viatgs tgs
4939 6a07
Reposted byadstechadstechEvilDeathhankaponurykosiarzRedHeadCath
4891 4714
Reposted byEvilDeathponurykosiarzwsystemiesila
4477 de9a 500
Reposted fromtgs tgs

fergzillar:

I just got a new laptop and it doesn’t have AdBlocker yet and I swear to god I’ve never seen an ad on tumblr because I just watched a 3 minute video about Cruise Holidays because I thought it was an elaborate shitpost

Reposted fromvariaen variaen
8742 0e2d 500
Reposted fromvariaen variaen
4377 0ee3 500
4347 8681 500
4300 4ec8 500
Reposted fromvariaen variaen
6462 9f3a 500

gotsickofmyoldurl:

iwannapushyourdaisies:

bundyspooks:

The first ever “champion” of a pie eating contest was an unnamed 6-year-old boy. In 1916, he managed to scoff a 10-inch pie in 15 seconds.

legend

why didn’t his parents name him

Reposted fromvariaen variaen
6092 cba6
Reposted fromvariaen variaen

tyrannosaurus-rex:

officialleoneabbacchio:

punlich:

officialleoneabbacchio:

things 2 do if u are a shapeshifter

-get into a place that horses shouldnt be able to get into

-turn into a horse

Reposted fromvariaen variaen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl